Team Provinciale Staten

Team Provinciale Staten

    • Diversen

Het jaar 2022 is nog maar nét begonnen, en Volt is al bezig met de voorbereidingen van de Provinciale Statenverkiezingen van 2023. In de provincie Utrecht betekent dit dat we nauw gaan samenwerken met Volt regio Amersfoort. Er is een provinciale projectgroep gestart, en vanuit de besturen van de verschillende regioteams is een stuurgroep gevormd. Er is landelijk een team gestart dat een basisbeleidsprogramma maakt voor alle provincies. Dat wordt dit voorjaar per provincie aangepast en aangevuld naar een sterk programma, waarmee we onze Volt-ambities in de provincie kunnen realiseren. Ook wordt er de komende weken nagedacht over een profiel voor de vacature van kandidaat-statenlid; deze vacature wordt dit voorjaar gepubliceerd. Heb je interesse om te helpen bij de voorbereidingen van de Provinciale Statenverkiezingen? Neem dan contact op met Marc van Meegeren, projectleider van de Provinciale Statenverkiezingen in de provincie Utrecht via marc.van.meegeren@volteuropa.org.