Bouwen in Rijnenburg, en wel zo snel mogelijk!


Meer weten?


Lees verder op RTV Utrecht of luister het interview hier terug.

Ruud Maas bij Bingo FM

Lijsttrekker Ruud Maas was maandag 10 januari te gast in het programma Stadhuisplein op Bingo FM. Gezeten naast de lijsttrekkers van Socialisten Utrecht en Bij1 beantwoordt Ruud vragen over Volt, het lijsttrekkerschap, en ons verkiezingsprogramma. We zetten een paar vragen en antwoorden op een rij:


Waarom ben je in de politiek gegaan?

Ik woon hier het belangrijkste deel van mijn leven, mijn kinderen zijn hier opgegroeid, dit is mijn stad. Op het moment dat je dan lid wordt van een politieke partij, en ik geloof dat ik een bijdrage moet gaan leveren, dan moet je ook B zeggen. Dan moet je doorhalen en dat ook doen. Dat gaat zeker tijd en energie kosten, maar die energie heb ik genoeg. Ik ben van Volt, dat helpt!


Zit er iemand in Brussel of Rome die vertelt wat er hier in Utrecht met Rijnenburg moet gebeuren?

Nee, en die gaan er ook niet over. Volt is een Europese partij, en dat betekent dat we met zijn allen een programma voor Europa hebben opgesteld. Maar natuurlijk is er niet iemand in Rome die vertelt hoe de inrichting van Rijnenburg moet gaan. Het is wel zeker zo dat de Utrechtse bewoner te maken krijgt met de Green deal van 'Europeaan' Frans Timmermans. Als je wil meepraten in Europa moet je ook lokaal meepraten.


Wat moet er beter in Utrecht? Is de burgerparticipatie al niet voldoende gegarandeerd bij de verkiezingen?

Er moet nog wel wat veranderen in Utrecht. Vanwege de energietransitie moeten we bijvoorbeeld van het gas af. Ik kreeg vandaag een brief van een bewoner uit Ondiep, die mee wil praten over hoe Ondiep van het gas af komt. We vinden het belangrijk dat burgers aan de voorkant van zo'n project mee kunnen denken en praten. En niet alleen maar achteraf wat inspraak kunnen geven. We willen ze ECHT betrekken.


Maar we zijn net van wijkraden af?

Bij Volt hebben we het idee om burgers te laten loten om mee te denken in de burgerparticipatie per onderwerp of wijk. Dan zijn niet alleen de mensen die het hardst roepen betrokken en kunnen we echt naar de inhoud kijken.


En gaan zij dan een veto uitspreken?

Deze burgers denken mee samen met de beleidsmakers aan de voorkant van het project. Hoe moet dat om van het gas af te komen, en hoeveel gaat dat kosten? Daar wil die burger uit Ondiep echt wel wat over zeggen! Een ander voorbeeld? We nodigen ze graag uit om met ons over de inrichting van de Amsterdamse Straatweg mee te denken. Samen maken we een plan!

Bouwen in Rijnenburg?

Er moet zo snel mogelijk met bouwen daar begonnen worden. Laten we die windmolens maar elders zetten en eerst de stad vol leggen met zonnepanelen. Met bouwen in Rijnenburg zorgen we voor doorstroming in de woningmarkt waardoor er ook meer sociale woningen vrijkomen. Verdichting kan ook maar de huidige plannen van de gemeente mogen wel iets minder. De geplande 4800 inwoners/km2 is wel heel erg dicht op elkaar. Wij stellen voor dat te beperkten tot 4200 zodat er ook nog ruimte overblijft voor groen en natuur.