Het verhaal van Marieke

De Start

Ik ben in 2018 bij Volt terechtgekomen als vrijwilliger om mee te helpen schrijven aan de mapping of policies, de Europese uitgangspunten van ons beleid. Dat ging heel informeel. Ik schreef Volt aan met de boodschap dat ik heel enthousiast was geworden door het verhaal over een inclusief en samenwerkend Europa - en ik vroeg of ik kon helpen. Ik kon meteen aansluiten bij een online-overleg met het Europese beleidsteam. Zo ben ik mee gaan schrijven met het global-balanceteam over onderwerpen als migratie, internationale handel en ontwikkelingssamenwerking. Dit was heel erg leuk om te doen, vooral omdat we iedere week online-overleg hadden met mensen uit heel Europa. Voor mij was het een mooie manier om na te denken over dilemma’s en hoe je concreet beleid kunt bedenken voor uitdagingen waar we allemaal voor staan.

Geweldig

Wat ik daarbij ook geweldig vond, is dat ik kon doorwerken terwijl ik zwanger was. Toen ik in 2019 net een dochter had gekregen, werd ik aangemoedigd om toch naar de grote bijeenkomst in Amsterdam te gaan om daar het beleid te presenteren. Dat vond ik bijzonder, omdat voor een jonge ouder toch vaak de boodschap is: “Kom maar niet. Wij lossen het wel voor je op…” (…want kleine kinderen zijn lastig.) Het viel me ook op hoe er binnen Volt naar iedereen geluisterd werd. Hierdoor voelde ik me er erg thuis.

Verhuisd

Toen ik met mijn gezin vanuit België naar Nederland terugverhuisde ben ik bij het Nederlandse visieteam terechtgekomen en daarna bij het Nederlandse beleidsteam. Zo kon ik meemaken hoe de Europese uitgangspunten werden vertaald naar landelijk niveau. Dat is voor mij precies waar Volt voor staat: we willen het lokale, nationale en Europese aan elkaar verbinden. Ook bij het Nederlandse beleidsteam viel me op hoe serieus met ieders inbreng werd omgegaan.

Het voelt goed

Het voelt goed om met mensen samen iets bedenken en dat tot concreet beleid en actie te brengen. Voor mij is dat heel waardevol om te doen. Met vallen en opstaan leer je elkaar kennen en vertrouwen. Je leert ook je eigen vooroordelen te bevragen en naar problemen te kijken vanuit verschillende perspectieven. Het was leerzaam om in de verschillende teams te werken. Ik heb er veel mensen in de organisatie door leren kennen en er ook goede vriendschappen aan overgehouden.

Vrijwilligerswerk

Je moet er wel op letten dat vrijwilligerswerk echt iets naast je leven blijft. Voor je het weet ben je fulltime voor Volt aan het werk. Check dus geregeld bij elkaar of iedereen zich goed voelt, of je thuisfront nog blij met je is. Mijn ervaring is dat je vanuit gedrevenheid soms harder werkt en minder slaapt dan goed voor je is. Gedrevenheid is iets moois, maar kan tegelijkertijd een valkuil zijn.

Pas dus goed op jezelf en op elkaar.