Aandacht voor studentenhuisvesting

Aandacht voor Studentenhuisvesting


Utrecht is een aantrekkelijke studentenstad. Er wonen bijna dertigduizend studenten. Best een grote groep op een bevolking van circa driehonderdzestigduizend inwoners. Veel studenten kiezen voor Utrecht; een goede zaak vinden wij, omdat studenten bijdragen aan een innovatieve en creatieve dynamiek.


De gemeente heeft in 2020 geconstateerd dat het kamertekort voor studenten 7600 wooneenheden bedroeg [1]. De verwachting is dat deze krapte de komende tijd verder zal toenemen [1]. Zowel het aantal studenten als de bevolking van Utrecht groeit. Ook leidt de oververhitting van de Utrechtse huizenmarkt tot hogere prijzen. Dit alles heeft tot gevolg dat het voor een student simpelweg moeilijk is om een betaalbare kamer te vinden. Ook moeten we niet vergeten dat er circa vijfduizend buitenlandse studenten in Utrecht wonen [2]. Deze groep heeft over het algemeen nog meer moeite met het vinden van een geschikte kamer.


Wij willen dan ook dat het aanbod van passende en voor studenten betaalbare woonruimte toeneemt [3]. Gelukkig staat de gemeente niet stil. Tussen 2021 en 2025 zijn er in de gemeente Utrecht bouwplannen voor ongeveer 2.400 wooneenheden voor studenten [1]. Volgens een door de gemeente en belanghebbende partijen in 2020 afgesloten convenant [4] zouden in de periode van 2020 tot 2025 echter 5.500 wooneenheden voor studenten gebouwd moeten worden. Volt vindt dat de betrokkenen alles op alles moeten zetten om dit streefcijfer te halen. Bovendien verwacht Volt van de gemeente een extra inspanning om ook het resterende tekort van ruim 2000 wooneenheden uiterlijk in 2025 weggewerkt te hebben en dat deze bovendien beschikbaar komen voor een betaalbare prijs.


Mogelijke maatregelen


Wij denken hierbij aan een aantal maatregelen. Automatische controle van de maximale huurprijs bij inschrijving van de student bij de gemeente helpt studentenhuisvesting betaalbaar te houden. Uiteraard moet er daarnaast nog een flink aantal eenheden bijgebouwd worden. De gemeente en woningbouwcorporaties kunnen hier een rol vervullen door te zorgen voor passend aanbod op eigen grond. Ook gemengde woonvormen met bijvoorbeeld ouderen en studenten in één complex, waarbij studenten huurvoordeel krijgen als zij een tegenprestatie leveren, vermindert het tekort. Verder staat Volt positief tegenover het verhuren van kamers in een door de eigenaar bewoond huis (het hospita-model).


En ook verkamering van panden is onder voorwaarden een goede manier om extra kamers te creëren. Utrecht staat op dit moment verkamering van een woonpand toe als een omgevingsvergunning en een omzettingsvergunning zijn afgegeven [5]. Deze vergunningen worden alleen afgegeven als er is voldaan aan de algemene leefbaarheidstoets, een toets op goed verhuurderschap en de volkshuisvestelijke toets. Feitelijk wordt daarmee door de gemeente getoetst of verkamering leidt tot afname van leefbaarheid van een straat of buurt.


Eisen stellen aan verkamering


De gemeente stelt dus al grenzen aan verkamering van panden en daar is Volt het mee eens. Naast betaalbare woonruimte voor iedereen moet Utrecht ook een leefbare stad blijven voor al haar inwoners. Het is daarom belangrijk dat we duidelijke eisen stellen aan verkamering, waarbij het nuttig is om te kijken hoe dit in andere steden al gebeurt. In Groningen is bijvoorbeeld verkamering toegestaan in straten waar minder dan 15 procent van de panden wordt gebruikt voor studentenhuisvesting [6]. Dit laat ruimte voor verkamering van woningen per straat waar het aantal studentenkamers onder een bepaald percentage ligt, maar houdt ook rekening met leefbaarheid. Volt pleit ervoor om in Utrecht een percentage van 10 procent aan te houden om woningen te verkameren.


Een beperking op verkamering van de woningen vloeit wel voort uit de door Volt gewenste zelfbewoningsplicht. Hierdoor kan een aangekochte woning met een waarde tot twee keer de grens van de nationale hypotheekgarantie de eerste vier jaar niet worden verkamerd. Dit vinden we belangrijk om speculatie op de woningmarkt tegen te gaan. Dat betekent dat alleen panden door de huidige eigenaar kunnen worden verkamerd.


Studentenhuisvesting is erg belangrijk om Utrecht aantrekkelijk te houden voor studenten. Daarom staat Volt voor een groter aanbod van betaalbare studentenkamers. Verkamering van woningen is daarbij één van de oplossingen voor het kamertekort.


Heb jij meer ideeën over hoe we het aantal studentenwoningen kunnen vergroten? Neem dan vooral contact met ons op! Volt gaat graag het gesprek met je aan.