Vacature voor co-voorzitter Volt Regio Utrecht (vrouw/non-binair) (8-12 uur per week)

Volt regio Utrecht is op zoek naar een co-voorzitter om Volt in de regio Utrecht en de lokale teams verder uit te bouwen en te versterken. Het bestuur bestaat in totaal uit zeven bestuursleden, waarvan twee co-voorzitters.


Het bestuur functioneert als een collectief en is daarmee gezamenlijk verantwoordelijk voor o.a. het bepalen en uitvoeren van de (strategische) beleidskoers en de vormgeving van de regio Volt als partij en grassrootbeweging. De voorzitters zijn tezamen verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang van het ingezette beleid, voor het stimuleren en inspireren van de teamgeest, het creëren van de randvoorwaarden waarbinnen het collectief en de afzonderlijke leden van het bestuur optimaal kunnen functioneren. De voorzitters vormen de schakel tussen het regionale en het landelijke bestuur en zijn - waar nodig - het gezicht naar buiten. De voorzitters zijn bindend richting de leden en de gremia waarin de actieve leden bijdragen aan de opbouw van onze partij.


Wat ga je doen?

 • Teambuilding. Manage de teamdynamiek om de energie en motivatie hoog te houden.

 • Coaching. Coachen van de individuele teamleden en hen helpen met hun taken

 • wanneer nodig.

 • Samen met de andere bestuursleden:

 • Doelen stellen, strategie en planning. Bepalen van de doelen, strategie en jaarplanning voor het team.

 • Regionale verantwoordelijkheid. Neem verantwoordelijkheid om de regio te helpen opbouwen. Vertegenwoordigd Volt EU en de waarden van Volt op lokaal niveau.

 • De rol van de co-voorzitter is om dit in goede banen te leiden en aan te jagen.

 • Aanspreekpunt fractie. De drie fractieleden en drie fractiemedewerkers van Volt Utrecht zijn inmiddels goed op stoom. Het is belangrijk om de verbinding te houden tussen de (leden)vereniging en de fractie. De co-voorzitters zijn hierin de belangrijkste schakels. Daarvoor schuif je regelmatig aan bij het fractieoverleg op maandagavond.

 • Nationale vertegenwoordiging. Delen van kennis en best practices met andere regio’s (inclusief grensoverschrijdende steden!). Vertegenwoordigd Volt regio Utrecht op nationaal niveau.


Voor de co-voorzitters geldt dat zij:

 • De waarden van Volt onderschrijven evenals het lokale, nationale en Europese beleidsprogramma van Volt. Wij zijn Europees, grassroots, democratisch en inclusief. Affiniteit met Europa is noodzakelijk.

 • Geen andere functies binnen Volt vervult die onverenigbaar zijn met het lokale bestuur (zie artikel 6.4 in de statuten en artikel 2.2 in het HR);

 • Je bent geen lid van een andere politieke (jongeren)organisatie of partij;

 • Minimaal drie maanden lid zijn van Volt.

 • Kunnen beschikken over een verklaring omtrent gedrag (VOG)

 • Ongeveer 8-12 uur per week beschikbaar zijn.

 • Wonen in de provincie Utrecht.


Wie zoeken wij?

 • Je bent strategisch sterk, stressbestendig, weet goed hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en prioriteiten te stellen.

 • Je bent een empathische leider: je motiveert, betrekt en nodigt leden uit om te participeren vanuit de Volt waarden.

 • Je bent een teamspeler;

 • Je bent communicatief vaardig, ook bij publieke optredens en in de media;

 • Je bent benaderbaar en hebt er geen moeite mee contact te leggen met onbekenden en hen over Volt te vertellen;

 • Je bent positief, betrouwbaar en in alle opzichten integer;

 • Je hebt basiskennis van het Volt politieke programma en de waarden van Volt;

 • Je bent vrouw, of identificeert jezelf als non-binair persoon. Eén van de Volt-waarden is gelijkwaardigheid. Voor ons betekent dat gelijkwaardigheid tussen alle mensen. Dit uit zich in pariteit. Pariteit betekent gelijke representatie van mannen en vrouwen. Onze verkozen organen bestaan daarom voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen. Non-binaire personen zijn welkom om te solliciteren op functies voor zowel mannen als vrouwen. De huidige verdeling binnen het bestuur is twee vrouwen en vier mannen. De vacature voor co-voorzitter is daarom voor een vrouw of non-binair persoon.


Interesse?

 • Meld je uiterlijk vóór 14 september aanstaande via utrecht@voltnederland.org. Stuur daarbij de volgende stukken mee:

 • Een CV met daarin al je relevante ervaring en vaardigheden.

 • Filmpje van ongeveer 1 tot 3 minuten waarin je je voorstelt en vertelt waarom jij co-lead van Utrecht moet worden.

 • Motivatiebrief waarin jij uitlegt waarom jij geschikt bent als co-voorzitter.


Hoe gaat het verder?

De leden van Volt regio Utrecht bepalen uiteindelijk wie er wordt verkozen tot co-voorzitter, zij moeten hier formeel mee instemmen. Zijn er meerdere kandidaten voor één functie, dan volgen er verkiezingen. De planning is dat we voor 21 oktober alle kandidaten per nieuwsbrief aan de leden voorstellen. Ongeveer een week voor het ledencongres op 29 oktober ontvangen leden een stemlink. Op het congres wordt de uitslag bekendgemaakt.


Vragen?

Heb je vragen over de vacature? Of wil je meer informatie voordat je solliciteert? Neem dan contact op met een van de huidige bestuursleden via utrecht@volteuropa.org.